Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικών Αναγκών Ενηλίκων

Χωρίς σχόλια

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μια αρχική προσπάθεια καταγραφής των εκπαιδευτικών αναγκών του γενικού πληθυσμού, σε σύγκριση με εκείνες των επιμορφούμενων στα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://ppy.aegean.gr/site/).
Τα αποτελέσματα του θα αξιοποιηθούν για τη διοργάνωση πανελληνίων επιμορφώσεων με χαμηλό κόστος ή εντελώς δωρεάν εκπαιδευτικών δράσεων, επομένως η συμβολή σας είναι καθοριστική για το σχεδιασμό αποτελεσματικής κατάρτισης.
Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις και πατήστε υποβολή
Απαιτούμενος χρόνος: 15 λεπτά

Παρακαλούμε πατήστε το σύνδεσμο του ερωτηματολογίου

https://forms.gle/YjepPsqtzLGk9uhCA