Ερωτηματολόγιο για την καινοτομία και την ποιότητα στην ειδική αγωγή

Χωρίς σχόλια

Αφορά εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στην ψυχική υγεία και στην ειδική αγωγή

Σκοπός του επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου/συνέντευξης είναι η καταγραφή των απόψεων σας, ώστε να προσδιοριστούν οι όροι ποιότητα και συμβουλευτική στην ειδική αγωγή. Ουσιαστικά, αποτελεί έναν αναστοχασμό για την ειδική αγωγή, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ποιότητα στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, τη συμπερίληψη και το ρόλο της συμβουλευτικής.

Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο ώστε να ρίξετε άπλετο φως σε ορισμένους καίριους τομείς που αφορούν την ειδική αγωγή και την αναπηρία.
Οι ερωτήσεις είναι εσκεμμένα ανοιχτές ώστε να αποτυπωθεί πλήρως το βάθος της σκέψης σας.

Σύνδεσμος Ερωτηματολογίου:

https://bit.ly/2BCm7G9