Ερωτηματολόγιο για την επιδημία του κορωναϊού

Χωρίς σχόλια

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί μια βασική και γρήγορη προσπάθεια καταγραφής των στάσεων του γενικού πληθυσμού σχετικά με την επιδημία του νέου κορωναϊού
Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη δυναμική της επιδημίας και την επίπτωση της στον ελληνικό χώρο

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ:

http://bit.ly/38J9eZk

Φωτογραφία πηγή: Wikipedia