Βαβέλ

Χωρίς σχόλια
Βαβέλ
ΕυστράτιοςΠαπάνης, Επίκουρος ΚαθηγητήςΚοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Σεκάθε διαφωνία ο καθένας από τους συνομιλητές θεωρεί ανάπάσα στιγμή ότι κατέχει την αλήθεια και κατά συνέπεια έχει το δίκιο με το μέρος του.
Ησχέση αλήθειας και δικαιοσύνης, παρόλα αυτά, δεν είναι αναγκαστικά αιτιακή, δεδομένου ότι η πρώτη περιγράφει με λογικούςόρους και αρχές μια πρόταση ή κατάσταση, ενώ ηδεύτερη αναφέρεται σε ζητήματαηθικής και κοινωνικής τάξης καιεξορθολογίζει τις σχέσεις των ανθρώπων, μέχρι ναεπιτευχθεί μια κοινώς αποδεκτή  ισορροπία. Με λίγαλόγια αυτός που κατέχει μια αλήθεια δεν έχει κατ´ ανάγκη δίκαιο.
Όμως, οι διαφωνούντες πιστεύουνπως είναι χρέος τους ή ζήτημα τιμής ή επιρροής να πείσουν τον αντίπαλο για την ορθότητα των απόψεών του, αγνοώντας ότι:
Δενυπάρχει μία αλήθεια, επομένως και ο συνομιλητής κατέχειμια άλλη, αλλά εξίσου έγκυρη αντίληψη περί αυτής
Ηαλήθεια του καθενός φωτίζει διαφορετικό κομμάτιμιας αντικειμενικής πραγματικότηταςκαι επισκιάζει τα υπόλοιπα. Μετατρέπεται έτσι σε ένα είδος εθελούσιας τυφλότητας, αν δεν ενωθεί με τις εμπειρίες αλήθειαςτου συνομιλητή
Καμίαπεριγραφή αλήθειας δεν μπορεί να είναι πειστική, αν δεχρησιμοποιούνται πανομοιότυποι κώδικεςεπικοινωνίας, με ίδιες βιωματικές καταβολές, αν τα επιχειρήματα εκπορεύονταιαπό προσωπικές αναφορές, εάν δε συνδέονται λογικά μεταξύτους ή εάν προκύπτουν από μερικήμόνο γνώση των δεδομένων ή εσκεμμένηαπόκρυψή τους.
Οισυνθήκες και οι περιστάσεις δημιουργούνδικά τους, μοναδικά και μη επαναλήψιμα τεκμήριααλήθειας
Οισυνομιλητές τις περισσότερες φορές επικεντρώνονταιλανθασμένα στο ειδικό αποσυνδέοντας το απότο πλαίσιο, μέσα στο οποίο αποκτά νόημα.
Κάθεαλήθεια εμποτίζεται από τακίνητρα αυτού που την διατυπώνει, τα οποίαλανθασμένα τις περισσότερες φορές καιμε προβολικό τρόπο μαντεύονταιαπό το συνομιλητή.
Στιςκαθημερινές συνομιλίες, πριν κανεδραιωθεί η εγκυρότητα μιας αλήθειας, οι συνέπειές της χρησιμοποιούνταιως  αντεπιχειρήματαστα λόγια του άλλου.
Στιςανθρώπινες σχέσεις ίδια αίτια προκαλούν διαφορετικάαποτελέσματα και η ιστορικότητα των συμπεριφορώνκάποιου δεν προοιωνίζει, παρά μόνοως ένδειξη, τη μελλοντική του αντίδραση.
Κάθεάποψη, που εκφέρεται, αν καιείναι πολυπαραγοντική, ωςπρος τους λόγους που την σχημάτισαν και αποτελείπηγή χαοτικών πιθανών αποτελεσμάτων, εντούτοιςπαρουσιάζεται ως δογματική, σαφής καιερμηνευτικά απόλυτη, με σκοπό να καθηλώσει τον αντίπαλο.
Οισυνομιλητές, κατά την αντιπαράθεση, ακροβατούνμεταξύ γενικού και μερικού, ανάμεσα στο λογικό και το συναισθηματικό, την κριτικήτων λόγων και την προσβολή της πηγής του μηνύματος και επαναφέρουνως αποδείξεις στοιχείακαι παραδείγματα, που δενσχετίζονται αναλογικά με τοπρος συζήτηση θέμα.
Δυστυχώς, οι άνθρωποι με μεγάλη δυσκολία επικοινωνούν, επειδή τιςπερισσότερες φορές επιθυμούν απλά ναπαρουσιάσουν τον εαυτό τους επικαλούμενη προσχηματικάτην αναζήτηση της αλήθειας..
Τοαπλούστερο μοντέλο επικοινωνίας για επίλυσηπροβλημάτων (κι όχι για αυτοπροβολή ή γιαθεωρητική, ατέρμονη συζήτηση) περιλαμβάνει:
1.    Ορισμό των εννοιών, όρων και παραμέτρων του ζητήματος. Διασάφηση του σκοπού και των προσδοκιών από τησυζήτηση
2.    Συμφωνία για τη σπουδαιότητα του προβλήματοςγια όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
3.    Παρουσίαση όλων τωνδεδομένων, των αιτιών, που τα προκαλούν και τωνσυνεπειών τους στον καθένα. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφραστούν σε συμπεριφορέςκι όχι σε χαρακτηρισμούς ή αξιωματικέςκρίσεις
4.    Ερμηνεία των συναισθημάτων, που συνοδεύουντα γεγονότα αυτά
5.    Παρουσίαση ρεαλιστικώνλύσεων και κόστους (συναισθηματικού και πρακτικού) κατά την εφαρμογή τους.
6.    Διαπραγμάτευση και πιθανοίσυμβιβασμοί από τον καθένα
7.    Επιλογή της λύσης με πολλαπλασιαστικό καιμακροπρόθεσμο όφελος για όλους

8.    Ενημέρωση όλων τωνατόμων που μπορούν να συντείνουν στην επίλυσητου προβλήματος

from Blogger http://ift.tt/1otXcHb
via IFTTT