Ματαίωση

Χωρίς σχόλια

Όσοι από σας αποφασίσετε, είτε από καθήκον είτε από πείσμα, με των ανθρώπων τις βουλήσεις
και τις λιποταξίες να ασχοληθείτε, μια συμβουλή, από τη λίγη πείρα μου θα σας δώσω: Καλύτερα χίλια κακά να τους κάνετε και ένα καλό κατόπιν, παρά χίλια καλά με ένα στραβοπάτημα στο τέλος. Γιατί είναι έτσι όλα καμωμένα, ώστε όσοι έχουν εξοικειωθεί με το κακό απέραντη ευγνωμοσύνη να νιώθουν για την ελάχιστη εύνοια κι εκείνοι που επαναπαύτηκαν στο καλό, μπρος την κακοτοπιά, χολή να στάζουν. Κι όσοι από αγάπη ή διαστροφή τον εαυτό σας θελήσετε να προσφέρετε ήδη θα έχετε συνηθίσει να μεταλαμβάνετε τη ματαίωση.. Στράτος Παπάνης