Συνδεθείτε με τις σελίδες μας

Προγράμματα Ψυχικής Υγείας Πανεπιστημίου Αιγαίου

http://ppy.aegean.gr/site/

http://www.psichologia.gr

https://www.facebook.com/groups/enthronos/?ref=share

https://www.facebook.com/aegeanseminar

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2251036580 και 2251036520

Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

email: ppy-director@aegean.gr