Επιμορφωτικά Προγράμματα

Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 01 Μαΐου 2020:

 • ΝΕΟ: Προπονητική Ζωής, Επιχειρησιακό Coaching και Διοίκηση Επιχειρήσεων: Προκήρυξη

Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 01 Απριλίου 2020:

 • ΝΕΟ: Θεραπεία μέσω Τέχνης με Έμφαση στα Εικαστικά: Προκήρυξη
 • ΝΕΟ: Ψυχολογία, Συμβουλευτική και Κοινωνιολογίας για Όλους: Προκήρυξη

Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 20 Μαρτίου 2020:

Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 10 Μαρτίου 2020:

 • ΝΕΟ: Βασικές Δεξιότητες στο Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό: Προκήρυξη
 • ΝΕΟ: Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία: Προκήρυξη
 • ΝΕΟ: Διαπολιτισμική Αγωγή και Ετερότητα: Προκήρυξη
 • ΝΕΟ: Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας: Προκήρυξη
 • ΝΕΟ: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Προκήρυξη
 • ΝΕΟ: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία: Προκήρυξη
 • ΝΕΟ: Έμφυλη και Σεξουαλική Ταυτότητα: Προκήρυξη
 • ΝΕΟ: Παιδοψυχολογία: Προκήρυξη
 • ΝΕΟ: Σχολική Ψυχολογία: Προκήρυξη

Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 01 Φεβρουαρίου 2020:

 • Θεραπεία μέσω Τέχνης με Έμφαση στα Εικαστικά: Προκήρυξη
 • Ψυχολογία, Συμβουλευτική και Κοινωνιολογίας για Όλους: Προκήρυξη

Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 01 Δεκεμβρίου 2019:

 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.): Προκήρυξη
 • Πανεπιστημιακές Διαλέξεις Ψυχολογίας: Προκήρυξη

Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 01 Νοεμβρίου 2019:

 • Πανεπιστημιακές Διαλέξεις Ψυχολογίας: Προκήρυξη

Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 15 Οκτωβρίου 2019:

Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 01 Οκτωβρίου 2019:

 • Coaching, Executive Coaching and Management: Προκήρυξη
 • Αρχές, Φιλοσοφία και Διδακτική Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Προκήρυξη
 • Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία: Προκήρυξη
 • Διαπολιτισμική Αγωγή και Ετερότητα: Προκήρυξη
 • Διαχείριση Σχολικής Τάξης – Ο Εκπαιδευτικός ως Σύμβουλος: Προκήρυξη
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας: Προκήρυξη
 • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Προκήρυξη
 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Προκήρυξη
 • Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία: Προκήρυξη
 • Κοινωνιολογία και Ψυχολογία της Υγείας: Προκήρυξη
 • Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός και Θετική Ψυχολογία: Προκήρυξη
 • Οικογενειακή Θεραπεία: Προκήρυξη
 • Παιδοψυχολογία: Προκήρυξη
 • Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Προκήρυξη
 • Σχολική Ψυχολογία: Προκήρυξη

Προκηρύξεις Προγραμμάτων με Έναρξη στις 01 Ιουνίου 2019: